Kiểm toán nội bộ

 

Tuy nhiên, với xu thế hội nhập của đất nước kiểm toán nội bộ chắc chắn sẽ nhanh chóng phát triển và vai trò của mình trong sự thànhcông của mỗi doanh nghiệp Việt Nam trong giai đoạn hậu gia nhập WTO. Vậy kiểmtoán nội bộ là gì?

Về bản chất, kiểm toán viên nội bộ là những người giúp cho tổ chức của họ quản lý rủi ro. Họ giúp cho những người điều hành cấp cao nắm bắt được kịp thời những câu hỏi quan trọng  như rủi ro có được xác định và quản lý tốt hay không. Họ xử lý các vấn đề quan trọng, cơ bản đối với các tổ chức hiện đại. Họ tập trung vào các vấn đề trọng tâm của các báo cáo tài chính và rủi ro tài chính từ đó xem xét các vấn đề rộng hơn như danh tiếng của tổ chức, ảnh hưởng củatổ chức đối với môi trường và cách tổ chức đối đãi với các nhân viên.

Kiểm toán viên nội bộ phải là người độc lập, người sẵn sàng đứng lên và chỉ ra các sai phạm. Các nhân viên đánh giá cao giá trị của họ bởi vì họ đưa ra một cái nhìn mang tính xây dựng, khách quanvà độc lập. Để làm được điều này, họ cần phải có kiến thức và kĩ năng sâu rộng trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Họ phải có thể tư vấn cho nhóm dự án thực hiện một chương trình khó khăn trong một ngày hoặc điều tra một gian lận phức tạp vào ngày tiếp theo.

Và ngay từ giai đoạn đầu khi bộ phận được thành lập, họ cần bàn luận với cấp lãnh đạo cao nhất của tổ chức về các vấn đề chiến lược, phức tạp. Đó là một trong những công việc thách thức và quan trọng  nhất trong vai trò của họ.

Sự khác nhau giữa kiểm toán nội bộ và kiểm toán bên ngoài

Kiểm toán viên nội bộ thường bị nhầm lẫn với kiểm toán viên bên ngoài nhưng có một sự khác nhau đáng kể giữa hai nhóm này. Kiểm toán viên nội bộ chú ý đến tất cả các rủi ro mà tổ chức phải đối mặt và biện pháp gì đã được thực hiện để kiểm soát những rủi ro đó. Mặt khác, kiểm toán viên bên ngoài chú ý đến các khoản mục tài chính. Do vậy, vai trò của kiểmtoán viên nội bộ rộng hơn và có thể thực hiện các cuộc kiểm toán  rủi ro danh tiếng của tổ chức cái mà có thể bị phá hủy bởi việc sử dụng lao đông giá rẻ ở nước ngoài, cũng có thể kiểm toán rủi ro hoạt động như những rủi ro do thiếu các biện pháp đảm bảo an toàn lao động và sức khỏe hoặc các cuộc kiểm toán  rủi ro chiến lược khi nguồn lực tổ chức gặp khó khăn do sản xuất quá nhiều sản phẩm.

Các chuẩn mực nghề nghiệp

Kiểm toán viên nội bộ tuân thủ theo chuẩn mực nghề nghiệp cái giúp họ có thể thực hiện tốt nhất công việc. Chuẩn mực kiểm toán quốc tế về thực hiện kiểm toán nội bộ chuyên nghiệp (TheInternational Standards for the Professsional practice of Internal Auditing) là bộ hướng dẫn chính thức được cung cấp bởi viện kiểm toán nội bộ toàn cầu (TheGlobal Institute of Internal Auditors) và được 160.000 kiểm toán viên nội bộ trên toàn thế giới tuân theo. Bộ chuẩn mực này bao gồm cả hướng dẫn mang tính gợiý và bắt buộc. Hướng dẫn bắt buộc bao gồm khái niệm kiểm toán nội bộ, các chuẩn mực quốc tế và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp.

Hỏi đáp chính sách

Hỗ trợ khách hàng

  • Mr Trần Hùng

    Mr Trần Hùng

  • Mr Trần Hùng

    Mr Trần Hùng

0909.00.00.26

08-62675188

Hỗ trợ khách hàng

Tỷ giá SGD NHNN

Ngày 08/06/2010
Ngoại tệ Mua Bán
USD 18.980 19.100
EUR 21.504 22.834
JPY 195,84 207,95
GBP 26.088 27.701
CHF 15.483 16.440
* Đơn vị quy đổi VND

Tỷ giá tính thuế XNK

Ngày 08/06/2010
Ngoại tệ Mua Bán
USD 18.980 19.100
EUR 21.504 22.834
JPY 195,84 207,95
GBP 26.088 27.701
CHF 15.483 16.440
* Đơn vị quy đổi VND

Liên kết website